Preview Mode Links will not work in preview mode

I Skolsköterskepodden pratar vi om livet som skolsköterska, glädje, sorg, svårigheter och möjligheter. Vi lyfter idéer och tankar som vi blandar med skratt och allvar.

May 3, 2018

Vi pratar om svåra samtal som vi har hamnat i under våra år som skolsköterskor. Samtal vi haft med barn, föräldrar och arbetskollegor.