Preview Mode Links will not work in preview mode

I Skolsköterskepodden pratar vi om livet som skolsköterska, glädje, sorg, svårigheter och möjligheter. Vi lyfter idéer och tankar som vi blandar med skratt och allvar.

Apr 1, 2018

Vi reflekterar kring kompetenstrappor, hälsosamtal, informationsspridning och lite annat i detta avsnitt av Skolsköterskepodden.