Preview Mode Links will not work in preview mode

I Skolsköterskepodden pratar vi om livet som skolsköterska, glädje, sorg, svårigheter och möjligheter. Vi lyfter idéer och tankar som vi blandar med skratt och allvar.

Nov 1, 2018

Efter sex månader är vi tillbaka. Vi samtalar med vår gäst Ulrika Lingslunde om etisk stress, mikromotstånd och lite annat.