Preview Mode Links will not work in preview mode

I Skolsköterskepodden pratar vi om livet som skolsköterska, glädje, sorg, svårigheter och möjligheter. Vi lyfter idéer och tankar som vi blandar med skratt och allvar.

Mar 4, 2018

I andra avsnittet lyfter vi huvudmannaskapet- vem är det som är kapten? Vi samtalar även om motioner och ser lösningar.