Preview Mode Links will not work in preview mode

I Skolsköterskepodden pratar vi om livet som skolsköterska, glädje, sorg, svårigheter och möjligheter. Vi lyfter idéer och tankar som vi blandar med skratt och allvar.

Mar 24, 2018

I avsnitt 4 besökte vi riksdagen för att prata om elevhälsan med Bengt Eliasson. Det blev ett samtal om huvudmannaskap, ojämlik elevhälsa och mycket annat.


Mar 15, 2018

I avsnitt 3 pratar vi bland annat om att vi vill ha fler hälsopedagoger! Hälsopedagogen borde vara en given kompetens i alla elevhälsoteam.


Mar 4, 2018

I andra avsnittet lyfter vi huvudmannaskapet- vem är det som är kapten? Vi samtalar även om motioner och ser lösningar.