Preview Mode Links will not work in preview mode

I Skolsköterskepodden pratar vi om livet som skolsköterska, glädje, sorg, svårigheter och möjligheter. Vi lyfter idéer och tankar som vi blandar med skratt och allvar.

Mar 15, 2018

I avsnitt 3 pratar vi bland annat om att vi vill ha fler hälsopedagoger! Hälsopedagogen borde vara en given kompetens i alla elevhälsoteam.